Hotararile autoritatii deliberative

H.C.L. nr. 1 acoperire deficit bugetar pentru sectiunea de dezvoltare si validare rectificare bugetară

H.C.L. nr. 2 decontare naveta cadre didactice luna decembrie 2019

H.C.L. nr. 3 plan de actiuni si lucrari de interes local

H.C.L. nr. 4 numar de posturi asistenti personali

H.C.L. nr. 5 închiriere din domeniul public

H.C.L. nr. 6 salarizare personal platit din fonduri publce

H.C.L. nr. 7 naveta cadre didactice luna ianuarie 2020

H.C.L. nr. 8 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar

H.C.L. nr. 9 asumare responsabilitati programul pentru scoli

H.C.L. nr. 10 program achizitii publice

H.C.L. nr. 11 aprobarea bugetului local

H.C.L. nr. 12 modificare functie publică

H.C.L. nr. 13 aprobare procedură concesionare, închiriere izlaz

HCL nr. 14 naveta cadre didactice

HCL nr. 15 aprobare retea scolara

HCL nr. 16 actualizare PAAR

HCL nr. 17 modificare stat de functii

HCL nr. 18 executia bugetara

HCL nr. 19 prelungire termen bonificatie

HCL nr. 20 exercitare drept de proprietate

HCL nr. 21 rectificarea de buget

HCL nr. 22 modificare ROF CL Stejari

HCL nr. 23 plan de gospodarire si infrumusetare

HCL nr. 24 plan resurse umane, materiale si financiare

HCL nr. 25 rectificare buget

HCL nr. 26 deviz iluminat

HCL nr. 27 deviz gradinita

HCL nr. 28 prelungire scrisoare de garantie

HCL nr. 29 demarare obictiv de investitii

HCL nr. 30 intentie participare licitatie ADIS

HCL nr. 31 -modificare hotarare burse scolare

HCL nr. 32 -organigrama si statul de functii

HCL nr. 33 -inventar domeniul public si privat

HCL nr. 34 – regulament inchiriere pajisti

HCL nr. 35 -implementare proiect izolare camin cultural

HCL nr. 36 – deviz izolare camin cultural

HCL nr. 37 -modificare deviz iluminat

HCL nr. 38 -prelungire termen inventar

HCL nr. 39 – plan masuri canicula

HCL nr. 40 – rectificare de buget

HCL nr. 41 – modificare organigrama si stat de functii

HCL nr. 42 -rectificare buget

HCL nr. 43 – modificare stat de functii

HCL nr. 44 – rectificare buget local

HCL nr. 45 – modificare stat de functii

HCL nr. 46 – rectificare buget