1.   Agricultura este principala ramura economica a comunei Stejari

– cultura plantelor:   – porumb: 800 ha;
– grau: 280 ha;
– ovaz: 170 ha;
– orzoaica: 82 ha;
– orz: 28 ha;
– furaje: 380 ha
 Total: 1740 ha

– cresterea animalelor:   – bovine: 700 capete
– ovine si caprine: 450 capete
– porcine: 800 capete
– pasari: 11000 capete
– familii albine: 724

  2.  Suprafata comunei Stejari

Total Teren agricol Teren forestier si neagricol
7455 ha 3713 ha 3742 ha
arabil pasuni fanete vii livezi padure ape cai comunicatii neproductiv
1742 1340 420 46 165 3472 25 122 16

3.  Reconstituirea proprietatii in comuna Stejari

Total cereri de reconstituire: 4840, din care:
– legea 18/1991: 2032
– legea 1/2000: 1464
– legea 247/2005: 1344

Cereri validate de Comisia Judeteana: 2803 din care:
– 785 cereri pentru terenul forestier cu suprafata 1101,06 ha;
– 2018 cereri teren agricol cu suprafata 2400 ha.

Cereri invalidate Comisia Judeteana: 1252 din care 952 pe Legea nr.247/2005.

Numar de cereri respinse de Comisia Locala de Fond Funciar ce nu fac obiectul legii proprietatii: 785.

Suprafata validata de Comisia Judeteana 3500 ha, din care:
– 1100 ha teren forestier, din care 191,36 ha pe Legea nr.247/2005
– 2400 ha teren agricol

Titluri de proprietate eliberate 1478, din care:
– 1436 pentru terenuri agricole cu suprafata de 1681 ha;
– 32 pentru terenurile forestiere cu suprafata de 132 ha.

S-au mai eliberat 702 procese verbale de punere in posesie pentru teren forestier cu o suprafata de 1568 ha.