APARATUL DE SPECIALITATE

 

Compartiment financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice:

 

 • Coardă Elena Mihaela – consilier, clasa I, grad profesional asistent, atributii contabile;
 • Bărbuț Ionela Diana – consilier, clasa I, grad profesional asistent, atributii achizitii publice;
 • Cujbă Emilia – inspector, clasa I, grad profesional asistent, atributii casierie;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal, atributii operare rol – vacant;

Compartiment fond-funciar, agricultura, registrul agricol, insamantari artificiale:

 • Lupu Ion – inspector de specialitate I, atributii masuratori topo;
 • Birceanu Mihai-Mădălin – consilier, clasa I, grad profesional asistent, atributii registrul agricol;
 • Chișescu Cristian – referent de specialitate I, atributii insamantari artificiale
 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant, atributii fond-funciar – vacant;

Compartiment asistenta si protectie sociala, autoritate tutelara:

 • Joița Marinela – consilier, clasa I, grad profesional principal, atributii asistenta sociala;

Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, autorizari:

 • Frunză Elena-Aurelia – consilier, clasa I, grad profesional asistent, atributii urbanism;

Compartiment biblioteca si cultura:

 • Birceanu Maria – bibliotecar I, atributii biblioteca;
 • Puținelu Elena-Giorgiana –referent, atributii culturale;

Compartiment asistenta medicala comunitara:

 • Filip Marin-Neonil – asistent medical comunitar;
 • Mitraiche Ana-Maria – asistent medical comunitar;

Compartiment de deservire si gospodarire comunala:

 • Dumitru Ion – sofer;
 • Rădulescu Mihai – sofer;
 • Budilică Marin – sofer;
 • Posa Gheorghe – operator in centrale termice;
 • Miculete Valeria – guard;

Compartiment de alimentare cu apa si canalizare menajera:

 • Andrei Dumitru – operator hidraulic in alimentarile cu apa;
 • Golumbeanu Maria – muncitor necalificat;