1. Proiecte de investitii in stadiul de finalizare

“Alimentarea cu apa potabila a comunei Stejari” este finalizata:
– retea de distrubutie 32 km;
– cismele stradale: 96;
– hidranti: 45;
– 3 puturi de captare la adâncime de: 1 la 250 m si 2 la 350 m;
– bazin de colectare: 500 m³
– statia de tratare.

“Extinderea cladiri Scolii Generale nr.1 Stejari” este finalizata si receptionata data in folosinta incepand cu 01.09.2011:
– sala de sport;
– cabinet informatica;
– biblioteca;
– hol.

“Baza sportiva multifunctionala”
– realizata in procent de 90 %;
– finalizare 31 mai 2012.

“Centrul multifunctional pentru tineret”
– este realizat in procent de 50 %;
– finalizare 31 mai 2012.

“Iluminat public”
– finalizat in toata comuna.

“Modernizare fantana satul Balosani”
– finalizat

“Podul peste paraul Amarazuia spre Judele”
– finalizat

“Sistem de colectare a deseurilor menajere cu autospociale achizitionate prin programul PHARE”
– finalizat si pus in functiune

2. Proiecte de investitii depuse si declarate eligibile, reportate pentru finantare in 2012
– proiectul integrat „Modernizare drumuri locale, extindere alimentare cu apa, canalizare menajera, infiintare si dotare servicii publice, reabilitare, modernizare si dotare asezaminte culturale” in PNDR, depus de ADI Stejari-Hurezani.

– Proiecte de modernizare drumuri comunale si satesti, aprobate prin PNDI (2011-2015):
– DC 40 Balosani-Stejari: 7,5 km;
– DC 38 A Stejari – Hurezani: 6,740 km;
– DS 61 Piscoiu: 2,600 km.

– “Canalizare menajera sat Stejari”, 5,5 km, proiect aprobat prin PNDI (2011-2015)

– “Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural”, proiect eligibil, selectat prin PNDI la MDRT – CNI (2011-2015)

– Alte proiecte cu finantare locala, intocmite in 2011 si cu termen de realizare 2012:
– Extinderea alimentarii cu apa;
– Modernizare, extindere si dotare camin cultural Stejari;
– Centrul local After-scool si amenjare loc de joaca;
– Reparatii si pietruire drumuri satesti.

 

Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Pentru vizualizarea fisierelor DOC si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)

Evaluarea potentialului de dezvoltare economica