CONSILIUL LOCAL STEJARI

 1. Belgun Dumitru-Cătălin – PRO ROMÂNIA
 2. Beșliu Miron – P.S.D.
 3. Birceanu Alin-Gabriel – P.S.D.
 4. Cilica Nicolae – PRO ROMÂNIA
 5. Deaconescu Vasile – P.N.L.
 6. Lungu Liviu – P.S.D.
 7. Mustață Daniela – P.S.D.
 8. Nițu-Lazăr Nicolae-Robert – P.S.D.
 9. Peneșel Ștefan – P.S.D.
 10. Soceanu Dumitru-Mircea – P.S.D.
 11. Ștefănoiu Alexandru – P.M.P.

 

 

Hotarari ale Consiliului local

2017

HCL nr.1 – privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice

HCL nr.2 – privind aprobarea Planului privind lucrările de […]

HCL nr.4 – pentru aprobarea Devizului General Actualizat cu TVA

HCL nr.5 – pentru aprobarea Devizului General Actualizat cu TVA

HCL nr.6 – privind modificarea și completarea ROI al aparatului[…]

HCL nr.7 – privind aprobrea numarului posturilor de asistent pe […]

HCL nr.8 – privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice

HCL nr.9 – privind aprobarea Programului de gospodărire […]

HCL nr.11 – privind modificarea și completarea Organigramei și […]

HCL nr.12 – privind includerea în PNDL a obiectivului […]

HCL nr.13 – privind includerea în PNDL pentru anul 2017 […]

HCL nr.14 – privind includerea în PNDL pentru anul 2017 a […]

HCL nr.15 – privind includerea în PNDL a obiectivului ”Reabilitare […]”

HCL nr.16 – privind includerea în PNDL pentru anul 2017 […]

HCL nr.19 – privind mărirea numărului de asistenți personali ai […]

HCl nr.20 – privind înființarea Compartimentului pentru implemetarea […]

2016

HCL nr.1 – privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in CL al comunei Stejari

HCL nr.2 – privind validarea mandatelor consilierilor aleși

HCL nr.3 – privind declararea Consiliului Local al comunei Stejari

HCL nr.4 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr.5 – privind alegerea viceprimarului Consiliului Local al […]

HCL nr.6 – privind organizarea comisiilor pe domenii de specialate[…]

HCL nr.7 – privind rectificarea de buget

HCL nr.8 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport[…]

HCL nr.9 – privind încetarea de drep prin demisie a mandatului[….]

HCL nr.10 – privind validarea mandatului de consilier local al com.Stejari[…]

HCL nr.11 – privind completarea consiliului local al comunei Stejari […]

HCL nr.12 – privind completarea unei comisii pe domenii de activitate[…]

HCL nr.13 – aprobarea Regulamentului de Organizare si Funtionare […]

HCL nr.14 – privind aprobarea Statutului comunei Stejari[…]

HCL nr.15 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport […]

HCL nr.16 – privind rectificarea de buget

HCL nr.17 – privind organizarea Zilei Comunei Stejari – 20 iulie […]

HCL nr.18 – privind participarea comunei Stejari la Asociația […]

HCL nr.19 – privind participarea comunei Stejari la Asociația […]

HCL nr.20 – privind participarea comunei Stejari la Asociația […]

HCL nr.21
– privind reprezentantul legal la proiectul Construire […] HCL nr.22 – privind modificarea și completarea Consiliului Loca[…]

HCL nr.23 – privind modificarea și completarea Organigramei și […]

HCL nr.24 – privind modificarea și completarea HCL 24-19.05[…]

HCL nr.25 – privind desemnarea reprezentantului CL Stejari în […]

HCL nr.26 – privind aprobarea organigramei si statului[…]

HCL nr.27 – privind desemnarea reprezentantului CL Stejari în […]

HCL nr.28 – privind desemnarea reprezentantului CL Stejari în […]

HCL nr.29 – privind rectificarea de buget

HCL nr.30 – privind stabilirea unor măsuri în desfășurarea ședintei […]

HCL nr.31 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport[…]

HCL nr.32 – privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate[…]

HCL nr.33 – privind aprobarea Planului operativ de organizare al […]

HCL nr.35 – privind aprobarea caietului de sarcini al activităților[…]

HCL nr.36 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport[…]

HCL nr.37 – privind modificarea statului de funcții al aparatul[…]

HCL nr.38 – privind aprobarea ROI al aparatului de specialitate[…]

HCL nr.40 – privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport[…]

HCL nr.41 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe[…]

HCL nr.42 – privind rectificarea de buget