Nume si prenume:
Lungu Liviu

Adresa:
Comuna Stejari, sat Piscoiu, județul Gorj

Telefon:
0744 424 300
E-maill:
primariastejari@yahoo.com

Data si locul nasterii:
01.11.1964 – Tg.Cărbunești, Gorj

Nationalitate:
Romana

Stare civila:
Casatorit

Religie:
Ortodoxa

Stagiu militar:
Satisfacut

Locul de munca si functia actuala:
Primaria Comunei Stejari, judetul Gorj – Viceprimarul Comunei

Vechimea in cadrul institutiei:
1 an

Experienta profesionala:
Sivicultură – mecanică
Consiliul Local Stejari – viceprimar 2016 – prezent

Atestari, specializari:
Calificare mecanic
Calificare pădurar
Atestat apicultor
Șofer profesionist

Alte aptitudini:
Aptitudini sportive (fotbal)
Îndrumare și coordonare activități silvice și protecția mediului înconjurător
Planificare și organizare activități gospodărești

 

Vizualizeaza CV

 

Atributii
PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI:

a) este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, caz in care va exercita atributiile conferite prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
b) coordoneaza si raspunde de buna desfasurare a activitatii urmatoarelor compartimente din cadrul institutiei: “Compartimentul de deservire si gospodarire comunala”, “Compartimentul alimentare cu apa si canalizare menajera” si “Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii publice” ;
c) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
d) exercita controlul asupra activitatilor de targuri/balciuri si ia masuri pentru buna desfasurare a acestora;
e) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei;
f) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei si a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari;
g) asigura masuri pentru intretinerea drumurilor publice, implantarea semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal;

h) inlocuieste primarul atunci cand acesta este in concediu de odihna sau medical, in delegatii sau simpozioane interne sau internationale si in caz de functie vacanta;

i) raspunde de problemele legate de mediu;

j) exercita activitati pe linie de situatii de urgenta;

k) raspunde de activitatile culturale si sportive;

l) indeplineste orice alte sarcini date de primar;