COMISII DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE CONSILIUL LOCAL STEJARI

 

 

Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 

 1. Lungu Liviu – președinte;
 2. Peneșel Ștefan – secretar;
 3. Belgun Dumitru-Cătălin – membru.

 

Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism

 

 1. Mustață Daniela – președinte;
 2. Beșliu Miron – secretar;
 3. Soceanu Dumitru-Mircea – membru;
 4. Cilica Nicolae – membru;
 5. Ștefănoiu Alexandru – membru;

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale,culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

 

 1. Deaconescu Vasile – președinte;
 2. Birceanu Alin-Gabriel – secretar;
 3. Nițu-Lazăr Nicolae-Robert – membru.