COMISII PE DOMENII DE ACTIVITATE

CONSILIUL LOCAL STEJARI

 

 Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

 

 1. Lupu Ștefan – președinte;
 2. Belgun Elana-Carmen – secretar;
 3. Beșliu Miron – membru.

 

 

Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism

 

 1. Bărbuț Nicolae-Dan – președinte;
 2. Lungu Liviu – secretar;
 3. Birceanu Mihai-Mădălin – membru;
 4. Țacu Gheorghe – membru;
 5. Cârlugea Elena – membru;

 

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale,culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

 

 1. Deaconescu Vasile – președinte;
 2. Hurezanu Nicolița – secretar;
 3. Soceanu Dumitru-Mircea – membru;